Boeken over Beelddenken

Hieronder vindt u - op geheel willekeurige volgorde - een overzicht van de must-have boeken op het gebied van beelddenken, volgens HOE. Hoogbegaafde mensen zijn vaak ook beelddenker. Kijk ook eens bij de andere lijsten voor meer inspiratie.

Als u op de afbeelding klikt wordt u doorverwezen naar bol.com. Daar kunt u verdere informatie vinden, zoals specificaties en een prijsindicatie.

1. 'Ben ik in Beeld?'                   Marion van de Coolwijk e.a.

Visueel denken en leren in een talige maatschappij
Veel kinderen zijn bij voorkeur visueel ingesteld. Dit kan problemen opleveren in onze talige maatschappij. Als gevolg hiervan verliezen veel van deze kinderen hun zelfvertrouwen en krijgen ze een verkeerd zelfbeeld. Door het rijk geïllustreerde Ben ik in beeld? zelf of samen met een ouder of begeleider te lezen, krijgt het kind inzicht in wat beelddenken betekent. Wat doet het met je? Welke talenten heb je, wat zijn je valkuilen en wat kun je doen om jezelf in de talige school te hanteren?2. De Survivalgids Beelddenken'                            Annick Beyers & Sandra Kleipas

In dit nieuwe deel in de uitgebreide reeks "Survivalgidsen' wordt aandacht besteed aan het beelddenken: het denken in plaatjes en filmpjes. In de teksten, die zich direct op kinderen richten ("om zelf te lezen en jezelf te kunnen helpen'), wordt verteld wat de eigenschappen zijn van beelddenken en hoe je daar mee om kunt gaan. De informatie wordt aangevuld met verhalen van beelddenkers uit de coachpraktijk van een van de auteurs. De titel suggereert dat het een klus is om hiermee om te gaan wat kinderen op het verkeerde been kan zetten. De informatie is zinvol maar de teksten net iets te lollig (veel grapjes, soms zelfs gewoon een mop tussendoor) waardoor het serieuze karakter wegvalt. Ook kun je je afvragen of de doelgroep op jonge leeftijd al zoveel informatie tot zich wil/kan nemen. Overzichtelijke lay-out in zwart-wit met een lila steunkleur voor de tussenkopjes (welkom tussen de vrij uitgebreide tekst) en enkele kleine illustraties. Achterin staan wat tips voor ouders (bv. probeer je kind te begrijpen, creëer succesmomentjes) en leerkrachten maar qua opzet en taalgebruik is de uitgave duidelijk niet voor volwassenen bedoeld. Verder veel verwijzingen naar zowel Nederlandse als Vlaamse websites. Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar.
3. 'Ik leer anders'                      Agnes Oosterveen-Hess

Praktisch werkboek Ik leer anders voor leerlingen van de basisschool met leerproblemen, dyslexie, ADHD of ADD. 'Er zit meer in, dan er uit komt', dit wordt vaak gezegd over leerlingen die onvoldoende presteren op school. Zij hebben een leerachterstand of een vorm van dyslexie. Als bijles niet of nauwelijks helpt, kan de leermethode Ik leer anders een oplossing bieden. Want een grote groep ondergewaardeerde leerlingen heeft juist een bijzondere gave: het zijn beelddenkers. Zij denken niet in woorden, maar in beelden. Daarom wordt het lesmateriaal in de klas niet begrepen en onthouden. Het werkboek Ik leer anders vertaalt de lesstof naar deze visuele manier van denken. Zo kunnen deze leerlingen direct voldoendes halen.
4. 'Beelddenken, Visueel leren en werken'                          Marion van de Coolwijk

Een compleet overzicht van de theorie, praktijk en historie van het beelddenken. Met unieke werkvormen, technieken, adviezen en tips voor ouders en docenten. Behorend bij de visuele LEREN LEREN Methode.

Wat is beelddenken en welke invloed heeft dit visuele denken op ons dagelijks leven? Hoe kun je de talige school met visuele handvatten toch succesvol doorlopen? Met dit boek hoopt de auteur meer begrip te kweken voor wat beelddenken werkelijk inhoudt en inzicht te geven over waar de kansen liggen voor mens en maatschappij.

Met bijbehorend werkboek.
5. 'Denken in Beelden'                   Tineke Verdoes

Denk jij in beelden? Dan kun je in dit boek lezen hoe dat werkt in je hersenen, wat er gebeurt, wanneer het gebeurt en waarom het gebeurt. Nog niet alles is duidelijk ook al is er al veel onderzoek naar gedaan. In ieder geval is nu wel aangetoond dat denken in beelden bestaat. Om de leerstof beter te begrijpen kun je oefenen met de opdrachten voor onder andere taal en rekenen die het makkelijker maken om op tijd klaar te zijn met je werk. Beelddenken komt veel voor, ook in combinatie met bijvoorbeeld dyslexie, ADHD, stoornissen in het autistisch spectrum, dyspraxie, dyscalculie.

Beelddenkers kunnen sommige dingen heel goed, ze zijn bijvoorbeeld heel creatief, en andere niet, ze hebben moeite met woorden en taal. De leerstof is meer afgestemd op talige eigenschappen, beelddenkers hebben daarom een probleem. Over hoe dat werkt in de hersenen kunnen kinderen in de basisschoolleeftijd, ouders, juffen en meesters lezen in Denken in beelden. De voorbeelden, tips en oefeningen zijn op het onderwijs geschreven en eenvoudig toe te passen. 

De combinatie van informatie op kindniveau en tips voor school maken van deze uitgave een waardevol instrument dat kinderen meer zelfvertrouwen kan geven.
6. 'De jonge Beelddenker'             Tineke Verdoes

Bij de meeste kinderen die ouder worden verandert het denken, ze gaan steeds meer in taal denken. Het kind wordt een taaldenker. Bij een groot aantal kinderen gaat het anders. Zij blijven eerst denken in beelden en zoeken dan de taal erbij. We noemen ze beelddenkers.
In het huidige onderwijs wordt vooral een beroep gedaan op de linkerhersenhelft en dit is over het algemeen de zwakkere kant van een beelddenker. Om beide type kinderen tot hun recht te laten komen is het van belang dat leerkrachten hun onderwijs aan kunnen passen. 

In De jonge beelddenker geeft Tineke Verdoes aan de hand van talloze praktijkvoorbeelden, casussen en tips aan hoe je dit als leerkracht op kunt pakken. Ze gaat in op de kenmerken van beelddenken, het sorteergedrag, de manier van problemen oplossen, het plannen en organiseren in de kleuterklas en groep 3, leren door middel van beleving. Ze laat aan de hand van taal- en rekenvoorbeelden zien hoe je rekening kunt houden met beelddenkers en daarbij put ze uit haar jarenlange ervaring als juf in de onderbouw. 

Ook ouders van beelddenkers vinden in deze uitgave tal van heldere aanwijzingen, voorbeelden en tips hoe ze thuis hun beelddenker kunnen stimuleren. 
7. 'De Kracht van Beelddenken'                Ghislaine Bromberger

Met behulp van beelddenken wordt in dit boek het proces beschreven om op een creatieve wijze persoonlijke doelen en behoeftes, teamdoelen en -behoeftes en de doelen van de organisatie op het spoor te komen. Beelddenken is een wijze van bewustzijn dat ratio en intuïtie in verband brengt met elkaar waardoor je koers kunt bepalen.

De auteur presenteert een zevenstappenmethode die het proces ondersteunt. Praktisch uitvoerbare oefeningen worden aangereikt. De levendig verbeelde toekomst ondersteunt het kiezen en het handelen om - met de juiste koers - de visie te realiseren. De oefeningen kunnen op verschillende wijzen in zelfontworpen workshops, trainingen of coachtrajecten worden ingevlochten. Een afsluitend hoofdstuk geeft praktische tips waarmee trainingen kunnen worden verrijkt en ondersteund.

Het boek is geschreven voor veranderkundigen: professionals, docenten en trainers-in-opleiding die met mensen werken, individueel en in organisaties.

 
8. 'Beelddenken en Begripsdenken'                 Mechel Ensing & Coralien van Hattem

Denken in beelden kan iedereen. Wij worden er namelijk mee geboren. In onze opvoeding en op school leren wij vooral logisch redeneren. Daarom neemt het begripsdenken bij veel mensen snel de plaats in van het oorspronkelijke intuïtieve beelddenken. Maar niet bij iedereen en bij niemand compleet.

De 'Atlas van het beelddenken' beschrijft de wereld van beelddenkers: hun denkwijzen, hun manier van communiceren en de (werk)omgevingen waarin zij zich prettig voelen. De Atlas laat ook de verschillen zien in communiceren, ordenen en werken met begripsdenkers.

Met de Atlas van het beelddenken willen de auteurs een brede groep mensen informeren; niet alleen beelddenkers maar ook hun collega's, leidinggevenden, familie, coaches, trainers, docenten en iedereen die met hen in aanraking komt. Het uitgangspunt is om wederzijds begrip te kweken. De Atlas knipt de theorie en de praktijk van beelddenken op in overzichtelijke stukken. Zo kan iedereen zelf weer de stukken aan elkaar leggen tot een compleet en eigen beeld.

 
9. 'Kanguru gidsen Beelddenken'                          Sandra Kleipas

Kinderen die in beelden denken, zijn creatief, invoelend, hebben een originele kijk op zaken en op het oplossen van problemen. Toch komt dit talent lang niet altijd uit de verf. 
Het huidige onderwijs sluit niet aan op de leerstijl van beelddenkers. Daardoor kunnen de schoolresultaten van deze -vaak zeer intelligente- kinderen achterblijven en ligt onderpresteren op de loer. 
Bovendien worstelen beelddenkers soms met andere aspecten van hun gave: hun gevoeligheid, het 'zich anders voelen' en prikkelgevoeligheid. 
Sandra Kleipas, beelddenkcoach, geeft 80 tips waarmee ouders, leerkrachten en professionals deze talentvolle kinderen volledig tot hun recht kunnen laten komen.

 
10. 'Kanguru Gidsen Concentratie bij Kids'      Sandra Kleipas & Laura Molkens

Een goede concentratie is een voorwaarde om te kunnen leren of om een taak goed uit te voeren. Maar focus houden is niet voor iedereen even gemakkelijk. Daar hoeft niet per sé een stoornis aan ten grondslag te liggen. In deze gids geven Sandra Kleipas en Laura Molkens tachtig praktische tips aan ouders en leerkrachten om concentratieproblemen bij kinderen beter te begrijpen en op een goede manier aan te pakken.