Het Differentiatiemodel van Begaafdheid en Talent van Gagné

Tegelijkertijd dat Renzulli zijn triadisch model voor hoogbegaafdheid presenteerde, kwam Gagné met zijn eigen visie op hoogbegaafdheid. In zijn model is een belangrijke rol weggelegd voor school. Terwijl in Nederland vooral het model van Renzulli en Mönks werd aangehouden, was het model van Gagné erg populair in Groot-Brittanië. 

 

Gagné gaat uit van begaafdheid (gifts) en talent. Hij ziet gaven of begaafdheid als aanleg en iets wat van nature aanwezig is. Talent als is iets wat ontwikkeld is door te doen. Om een gave om te zetten in talent heb je stimulatoren nodig (omgeving, school en familie) en een scheutje geluk (Chance).


© Tekst Copyright HOE Hoogbegaafdheid Ondersteuning en Educatie