Overzicht Hulpverleners en Scholen op het Gebied van Hoogbegaafdheid

Onderaan deze pagina vindt u enkele links naar overzichten van hulpverleners en scholen die zich met hoogbegaafdheid bezighouden c.q. profileren. Voorafgaand zouden wij graag nog enkele kritische opmerkingen willen plaatsen wat betreft de volledigheid van deze sociale kaarten.

 

Via het Kwaliteitsregister Hoogbegaafdheid (KRHB) kunt u hulpverleners vinden die zijn goedgekeurd door de Koepel Hoogbegaafdheid (bestaande uit Choochem, Pharos en HINT Nederland). In 2016 hebben zij dit register opgericht, omdat zij merkten dat er bij ouders en leerkrachten veel onduidelijkheid was met betrekking tot de geleverde kwaliteit van hulpverleners op het gebied van hoogbegaafdheid. 

In hun overzicht treft u enkel namen aan van individuen die aan de eisen voldoen, geen bedrijven. Om op de lijst van het register te komen, dienen de hulpverleners eerst te worden goedgekeurd door het bestuur (eisen voor de registratie kunt u terugvinden op de site) en jaarlijks een bedrag te betalen.

Dat een hulpverlener niet op de lijst staat, wil niet zeggen dat deze hulpverlener niet geschikt is. Daar staat tegenover dat een hulpverlener die er wel op staat, niet per definitie wel geschikt is. Dat heeft deels te maken met de eisen die worden gesteld. Er zijn zo veel lijsten, dat hulpverleners keuzes maken. Als je op meerdere lijsten opgenomen wil worden, kunnen de vaste onkosten hierdoor al gauw oplopen. 

Het KRHB hanteert eisen die uitgaan van opleiding en/of persoonlijke ervaring. Het bestuur neemt de eindbeslissing en kan dus als subjectief worden gezien.

 

Een van de eisen die het KRHB stelt is lidmaatschap van de Landelijke Beroepsvereniging Specialisten Begaafdheid (LBSB) voor specialisten in het Primair Onderwijs. Het LBSB erkent drie verschillende soorten leden: een die aan alle opleidingseisen voldoet (los van competentie), een die deels aan de opleidingseisen voldoet, en een die niet aan de opleidingseisen voldoet. In het eerste geval is lidmaatschap geen probleem, in het tweede en derde geval dient met zich eerst te bewijzen gedurende een proefperiode als zijnde bekwaam. Ook voor lidmaatschap van het LBSB dient een jaarlijkse vergoeding te worden betaald. 

 

Naast hulpverleners zijn er natuurlijk ook scholen die zich met hoogbegaafdheid willen profileren. Een overzicht van deze scholen kunt u vinden op de site van de Vereniging Begaafdheisprofielscholen. Deze vereniging stelt uiteraard ook eisen voor lidmaatschap, welke terug te vinden zijn op de site. Een van deze eisen is wederom het betalen van een jaarlijkse bijdrage. Ook in dit geval betekent het niet lid zijn van deze vereniging niet dat een school geen goed onderwijs levert voor hoogbegaafden, en andersom natuurlijk ook niet dat een school die er wel op staat, kan waarmaken wat het belooft (het School Ondersteuningsprofiel - SOP - ligt vaak hieraan ten grondslag, deze kunt u bij scholen opvragen). Het financiële aspect zal ook hier, in het kader van jarenlange bezuinigingen bij vele scholen, mee hebben gewogen bij de overweging al dan niet op de lijst te willen. Elk kind is uniek en voor elk kind geldt dat het onderwijs passend dient te worden gemaakt. Scholen willen natuurlijk al gauw zich op een bepaald gebied profileren als ze denken hier zieltjes mee te kunnen winnen. Iets wat gezien de krimp in vele regio's een vrij reëel spelend fenomeen is. Ga goed in gesprek met deze scholen, alvorens een keuze te maken en neem niet voor waarheid aan wat ze je beloven. Ga eerder in gesprek met ouders van kinderen die op die school zitten en al in hetzelfde schuitje zitten.

 

Naast deze officiële overzichten, zijn er ook overzichten gemaakt door bekende opleidingsinstituten en belangenbehartigers, zoals het HB RegisterXandra van Hooff van 'Gave Mensen' en Willem Wind van 'Ik ben Hoogbegaafd'. Op de sociale kaart van Xandra van Hoof vindt u zowel hulpverleners voor hoogbegaafdheid als voor hoogsensitiviteit. Om op deze kaart te mogen, dient een hulpverlener enkel zich bij Xandra te melden. Zij stelt wel als eis dat je vergoedde zorg dient te kunnen leveren.

 

Willem Wind biedt meerdere overzichten van zowel Nederland als België, waaronder ook een overzicht van scholen die zich profileren met hoogbegaafdheid, maar ook bedrijven die HB-vriendelijk zijn en sprekers die benaderd kunnen worden. De eisen die Willem stelt aan de HB-profielscholen is dat zij voltijds HB onderwijs bieden aan alle kinderen die als hoogbegaafd worden ervaren (IQ 130>).

 

Ook in België zijn erkende hulpverleners te vinden, mocht u in het grensgebied wonen. Hoogbloeier heeft een netwerk aan erkende psychologen die zich specifiek profileren met hoogbegaafdheid.

 

Voor volwassenen kunt u terecht op de site van het IHBV (Instituut voor Hoogbegaafdheid Volwassenen). Zij hebben voor volwassenen een lijst van hulpverleners samengesteld. Ook voor buiten de Benelux. 

 

De site van ECHA (European Council for High Ability), biedt ook een overzicht van alle gecertificeerde ECHA-hulpverleners voor jeugdigen tot 16 jaar.


In alle gevallen geldt, dat u als hulpzoekende kritisch moet zijn. Er zijn veel hulpverleners die maar al te graag op een lijst willen, maar die niet aan de behoefte van uw hulpvraag kunnen voldoen. En er zijn er genoeg die dat wel kunnen, maar die uit eigen (financiële) overwegingen ervoor kiezen om zich niet aan te melden. Zo zal het u ongetwijfeld zijn opgevallen dat er op basis van onderstaande kaarten er in sommige provincies nauwelijks tot geen hulpverleners te vinden zijn. Dat klopt natuurlijk niet. 

 

Door hieronder op de logo's te klikken komt u op de overzichten uit.

 


Kwaliteitsregister Hoogbegaafdheid


HB Register

Landelijke Beroepsvereniging Specialisten Begaafdheid


Hoogbloeier (Be)

Gave Mensen

 

 

 

 


Instituut voor Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV)

Ikbenhoogbegaafd

 

 


ECHA Netwerk Specialisten Begaafdheid

Begaafdheids-profielscholen

© Tekst Copyright HOE Hoogbegaafdheid Ondersteuning en Educatie