Missie

HOE is een initiatief van ouders met het oogmerk om het onderwijsperspectief (paradigma) te veranderen.

HOE propageert gepersonaliseerd onderwijs in tegenstelling tot frontaal onderwijs. 

Visie

Nieuw leersysteem (paradigma)

Aangeven hoe leren kan buiten de kaders

Kennis uitdragen

Initiatieven verbinden

Nieuwe en oude verbinden (katalysator)

Zichtbaarheid

Netwerken

Eigen instituut

 


Video ter illustratie van onze missie


© Tekst Copyright HOE Hoogbegaafdheid Ondersteuning en Educatie