Wil je HOE ondersteunen?Graag!

 

We doen ons vrijwilligerswerk met veel plezier, maar met de stijging van de kosten van levensonderhoud is het voor onszelf bijna niet meer op te brengen.

 Je kunt ons steunen en direct overmaken naar de bankrekening  van Stichting HOE (Triodos: NL51TRIO0320448126) of via de QR-code hiernaast doneren.

 

Hieronder een overzicht wat we kunnen doen met jouw donatie. De voorbeelden zijn niet bindend. HOE behoudt zich het recht voor om donaties naar eigen goeddunken te gebruiken, met inachtneming van de statuten.


Half jaar telefoonkosten

We proberen zoveel mogelijk gebruik te maken van wifi en WhatsApp om de telefoonkosten zo laag mogelijk te houden. Desondanks moet we eens per half jaar tegoed bijschrijven om ons nummer in de lucht te houden.

€ 5,00


Honderd visitekaartjes

€ 10,00


Reiskosten

In een tijd van toenemende energiekosten stijgen ook de reiskosten. Regelmatig ondersteunen wij kinderen en ouders bij gesprekken op lokatie met school, overheden en andere instanties.

€ 50,00


Een jaar Website

We maken gebruik van een semi-professionele website bij Jimdo. Daar hoort een semi-professioneel tarief bij.

€ 125,00


Een jaar bankkosten

Per maand incasseert de bank kosten voor het in stand houden van de rekening. Een bijdrage is zeer welkom.

€ 150,00


Sponsor een deelnemer Peers4Parents

Peers4Parents is een prijzig product (595,=) dat niet voor iedereen die het nodig heeft weggelegd is. Met deze donatie geef je een ouderpaar de mogelijkheid om tegen een lager tarief toch mee te doen. Je kunt aangeven voor wie je dit in gedachten hebt.

€ 500,00

N.B. Deze donatie wordt wel geoormerkt. Je bent er dus zeker van dat dit bedrag aan dit doel besteed wordt.