Nieuws


Stichting HOE

Op 30 november 2021 was het dan zover. De stichting HOE is, ten overstaan van notaris Hendriks, formeel opgericht. Vanwege verplichtingen (subsidies, donaties etc.) werd het steeds noodzakelijker om een formele organisatie op te richten.

 

Op de foto links de oprichters, tevens het eerste bestuur, van HOE. Van links naar rechts:

Tom van Loo, Burdy van Loo, Bob Schoenmaker, Karin van der Leeuw.


HOE in de schijnwerpers bij Mensa Fonds Awards

11 april zijn in "de Balie" in Amsterdam de Mensa Fonds Awards 2021 uitgereikt. Karin van der Leeuw en Bob Schoenmaker van HOE waren kanshebbers in de categorie Publieks Award.

Ze wonnen de award niet, maar ontvingen wel een blijvend aandenken in de vorm van een oorkonde (links) en een geldbedrag. 

Bekijk hier het interview.

 

Winnaar van de Publieks Award is journalist en publicist Jim Jansen die wij hierbij van harte feliciteren!

 

Ook gaan onze gelukwensen uit naar Abdelhamid Idrissi die de Uitblinker Award krijgt voor zijn studiezalen in Amsterdam. 

  

 Uiteraard ook de felicitaties aan Diederik Jekel voor het winnen van de Impact Award.

 

Ook de andere genomineerden willen we nog even noemen en feliciteren:

Uitblinker Award

Stichting IQ+

Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan

 

Publieks Award

Janet van Horssen-Sollie

 

Tot slot nog dank aan dagvoorzitter

Esther van de Voort: "Bijzonder om een evement te mogen presenteren met zoveel inspirerende mensen";

en

Justin Samgar: "...intelligente mensen, intens levend. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven"

voor hun bijdragen


HOE-ders "Peers4Parents"- gecertificeerd

Zaterdag 27 maart j.l. hebben alle vier de HOE-ders hun Peers4Parents certificaat ontvangen. 

Vanaf 22 september starten de P4P gespreksgroepen voor ouders van hoogbegaafde kinderen. Bekijk hier de flyer.

 

Tijdens 10 themabijeenkomsten ontdek je de kracht in jou als ouder. Dit zal bijdragen aan meer begrip en een betere relatie met je begaafde kind. Zo kun je - in verbinding met je kind en met school - als ouder nog meer betekenen voor je kind.

 

Ter voorbereiding op iedere thema-avond wordt gebruik gemaakt van het boek ‘De begeleiding van hoogbegaafde kinderen’. Dit boek is wereldwijd het meest gelezen en hoogst gewaardeerde boek over de opvoeding van getalenteerde, creatieve en begaafde kinderen, geschreven vanuit het wetenschappelijk gefundeerde inzicht dat het emotionele welbevinden het meest bepalend is voor de levensloop en het levensgeluk van begaafde kinderen. Bij het toepassen van alle ideeën en suggesties uit dit boek blijkt contact met andere ouders van begaafde kinderen een grote toegevoegde waarde te hebben. Daarom is er tijdens de thema-avonden volop ruimte om uit te wisselen met elkaar.

 

Voor meer achtergrond over het programma, klik hier


1 maart 2021

Genomineerd voor de Mensa Fonds Publieks Award

Karin van der Leeuw en Bob Schoenmaker zijn door de jury genomineerd voor de Publieks Award van de Mensa Fonds Awards 2021!
Die prijs is er voor mensen of organisaties die op het gebied van werk, onderwijs, maatschappij of anderszins hoogbegaafden hebben geholpen.
Al jarenlang zetten Karin en Bob zich in hun eigen omgeving in voor goede informatie en voorlichting over (meer-en hoog)begaafdheid. Zij vragen aandacht voor de uitzondering, voor maatwerk, voor gezien worden als mens. Sinds eind 2017 doen zij dit met HOE.

 

Twee glunderende HOE-ders

Afgelopen weekend kregen de twee te horen dat ze niet alleen als kandidaten aangedragen waren, maar dat de jury besloten heeft ze te nomineren voor de Publieks Award. Daarmee horen ze bij de laatste drie. Deze nominatie door de jury kwam als een volslagen verrassing.
“We waren even totaal uit ons doen, maar daarna ongelooflijk blij. Deze nominatie alleen al voelt als het krijgen van een lintje.”

 

Het Mensa Fonds

Mensa is een wereldwijde organisatie voor hoogbegaafden. Het Mensa Fonds looft jaarlijks een aantal prijzen uit voor mensen die zich buitengewoon ingezet hebben voor hoogbegaafden. In het verleden zijn prijzen toegekend aan o.a. Dolores Leeuwin, Tessa Kieboom en Robbert Dijkgraaf.
Opgericht in 2013 ijvert het Mensa Fonds voor het genereren van maatschappelijke bekendheid over hoogbegaafdheid door het organiseren en stimuleren van activiteiten.

De genomineerden voor de Publieks Award in 2021 zijn:

  • Bob Schoenmaker en Karin van der Leeuw, mede-oprichters van HOE en onbaatzuchtig belangenbehartigers;

  • Janet van Horssen-Sollie, onderzoeker en schrijver van “Kleine Hoogbegaafdheid voor Dummies”;

  • Jim Jansen, journalist (New Scientist, Parool en AD).

Elke nominatie wordt toegelicht in een juryrapport: https://mensafonds.nl/juryrapport-mensa-fonds-awards-2021-genomineerden-publieks-award/ .

 

Een publieksprijs in het verschiet?

De nominatie door de jury is voor Bob en Karin en hun mede-vrijwilligers van HOE al een enorme opsteker. Kan het nog fantastischer? Daarvoor is het woord aan het publiek.
Er zijn drie genomineerden voor de Publieks Award. Het publiek mag stemmen t/m 28 maart. Op 11 april 2021 vindt de uitslag en de uitreiking plaats.
De uitreiking van de prijzen (Impact Award, Uitblinker Award en Publieks Award) zal via livestreaming te volgen zijn.

 

Stemmen kan via: https://mensafonds.nl/stemmen/ .

 

Genomineerd voor het Mensa Fonds Publieks Award
Genomineerd voor het Mensa Fonds Publieks Award© Tekst Copyright HOE Hoogbegaafdheid Ondersteuning en Educatie