Beelddenken

Hieronder treft u een overzicht van verschillende opleidingen tot het kunnen signaleren, begeleiden cq coachen van kinderen die een voorkeur hebben voor denken in beelden. Veel hoogbegaafden hebben een voorkeur voor denken in beelden, tegenover denken in woorden. Dit maakt het lastig mee te komen in ons talige onderwijs. Zij hebben behoefte aan een andere aanpak bij het leren.


© Tekst Copyright HOE Hoogbegaafdheid Ondersteuning en Educatie