HOE wij het willen: Missie

HOE is een initiatief van ouders met het oogmerk om het onderwijsperspectief (paradigma) te veranderen.

HOE propageert gepersonaliseerd onderwijs in tegenstelling tot frontaal onderwijs. 

HOE wij het zien: Visie

Nieuw leersysteem (paradigma)

Aangeven hoe leren kan buiten de kaders

Kennis uitdragen

Initiatieven verbinden

Nieuwe en oude verbinden (katalysator)

Zichtbaarheid

Netwerken

Eigen instituut

 


Video ter illustratie van onze missie


© Tekst Copyright HOE Hoogbegaafdheid Ondersteuning en Educatie