Gedragscode, Klachtenregeling, Aannamebeleid

Klachten

HOE doet zijn uiterste best om zijn werk zorgvuldig uit te voeren. Ondanks dat kan het altijd voorkomen dat u een klacht heeft. Mocht u ontevreden zijn over iets of een klacht hebben dan kijken we hoe we uw klacht op kunnen lossen.

Gedragscode

Veel grenzen in het contact tussen medewerkers en deelnemers aan de activiteiten van de stichting zijn niet eenduidig. Wij vragen je deze gedragscode te ondertekenen.

Aannamebeleid

Stichting HOE is een stichting die gebruik maakt van vrijwilligers. Er geldt een korte procedure voordat iemand vrijwilliger kan worden.