Mogelijke nadelige gevolgen van verkeerde begeleiding van hoogbegaafden

(Existentiële) Depressie

Hoogbegaafde mensen zijn vaak diepe denkers en filosofen. Ze denken niet alleen diep na, maar ook vaak door over alles. Dit kan tot onbegrip leiden vanuit de directe omgeving, omdat ze niet meekunnen in het diepe denkproces. Ongelukkig zijn op het werk, geen aansluiting vinden met gelijken of het niet kunnen uiten van hun talent zou zomaar kunnen leiden tot een (existentiële) depressie, met alle gevolgen van dien. Contact met peers en uitdaging zijn van groot belang om een depressie bij een hoogbegaafde het hoofd te bieden.Burn-out

Hoogbegaafden zijn vaak hoogsensitief, wat betekent dat alle informatie uit de omgeving intensief binnen kan komen. Daarnaast zijn ze ook vaak perfectionistisch en gedreven en erg gevoelig voor waardering en erkenning van hun inzet en talenten. Krijgen ze die niet, na alle geleverde inspanning, dan heb je een ideale cocktail voor burn-out.... vaak ook nog in combinatie met een depressie.
Bore-out

Een hoogbegaafde die niet of op de verkeerde manier wordt uitgedaagd kan in een bore-out terechtkomen. De symptomen lijken erg veel op die van een burn-out, alleen is bij een bore-out rust absoluut níet de juiste remedie, maar juist het gefaseerd weer aangaan van uitdagingen die passen binnen de kerntalenten van de persoon in kwestie. Een juiste signalering en begeleiding is cruciaal om een bore-out weer te boven te komen.
© Tekst Copyright HOE Hoogbegaafdheid Ondersteuning en Educatie