Succesvolle Intelligentie volgens Sternberg

Begin jaren 90 kwam Sternberg met een nieuwe visie op intelligentie, welke hij 'Succesvolle Intelligentie' noemde. Deze theorie bestaat uit drie onderdelen, waaraan je allemaal moet voldoen. Volgens hem ben je pas succesvol intelligent als je intelligent handelt op zowel analytisch, creatief als praktisch vlak. 

 

'Intelligentie heeft te maken met slagen in het leven, met succes, afhankelijk van wat er in jouw cultuur onder succes wordt verstaan. Dat noem ik succesvolle intelligentie. Succesvol intelligente mensen weten wat hun doelstellingen zijn, en maken deze waar. Intelligentie heeft ook veel te maken met het vinden van de juiste omgeving, met het eventueel veranderen daarvan en het flexibel aanpassen daaraan. Stel je voelt je absoluut niet gelukkig in een bepaalde baan. Het lukt je niet een acceptabele balans tussen jezelf en die omgeving te vinden. Dan is het nemen van een nieuwe baan een intelligente beslissing. Succesvol intelligente mensen kennen hun sterke en hun zwakke punten. Ze weten heel goed wat ze niet willen en waar ze niet mee door moeten gaan. Ze vertonen ook geen uitstelgedrag'. Aldus Sternberg.

 

Volgens hem ben je dus enkel intelligent als je succes hebt en ben je daar dus ook zelf verantwoordelijk voor. Iemand die wel aanleg heeft, maar door omstandigheden dit niet tot uiting kan laten komen, is dus niet intelligent. 

 

Illustratie en tabel: http://hoogbegaafdheid.slo.nl/hoogbegaafdheid/theorie/sternberg/


© Tekst Copyright HOE Hoogbegaafdheid Ondersteuning en Educatie