Begeleiding bij en ondersteuning in uw zoektocht naar Passend Onderwijs

Het team van HOE kan helpen bij het vinden van de juiste weg in het doolhof dat Passend Onderwijs heet als het op hoogbegaafde kinderen aankomt.

 

Loopt je kind vast in het (reguliere) onderwijs en weet je niet 'hoe nu verder'? Neem dan contact met ons op en wij zullen trachten je zo goed mogelijk te helpen.

Ouders hebben recht op onafhankelijke cliëntondersteuning, op kosten van de gemeente, mochten ze er niet uit komen bij hun speurtocht naar Passend Onderwijs voor hun kind. Bij HOE werken ervaringsdeskundigen die u kunt benaderen om u hierbij te ondersteunen.

Bron: Education Rickshaw


© Tekst Copyright HOE Hoogbegaafdheid Ondersteuning en Educatie