Peers4Parents


 

Gespreksgroepen voor ouders van begaafde kinderen

Herken je dit bij jouw kind(eren)?

• buitengewoon intens en gevoelig

• snel, nieuwsgierig, innovatief

• perfectionistisch

• snel verveeld op school

• veel energie, ondernemend

• lijkt soms chaotisch en/of ongeorganiseerd

• hoge verwachtingen van zichzelf en/of anderen

• sterke cognitieve vaardigheden en emotioneel snel uit balans

• moeite met leren ondanks zijn/haar (vermoedelijke) begaafdheid

• moeite met het vinden van vrienden bij leeftijdsgenoten

 

Wil jij graag:

- ontdekken hoe je je kind beter kunt begrijpen?

- ervaringen delen met andere ouders die jou begrijpen?

- handvatten vinden om je kind emotioneel te kunnen begeleiden?

- de communicatie en relatie met je kind, partner en/of school verbeteren?

Tijdens 8 themabijeenkomsten ontdek je de kracht in jou als ouder. Dit zal bijdragen aan meer begrip en een betere relatie met je begaafde kind. Zo kun je - in verbinding met je kind en met school - als ouder nog meer betekenen voor je kind.

 

Uniek aan de oudergespreksgroepen is dat HOE je als ouder ondersteunt in het vinden van je eigen, persoonlijke manier om je kinderen emotioneel te begeleiden. Je vindt empowerment, zodat je vanuit je eigen kracht naast je kind kunt staan. 

De thema's zijn gebaseerd op het boek van James T. Webb. Dit boek is inbegrepen in het programma en we gaan er ook actief mee aan de slag. Het programma is geen cursus maar een leerervaring, op basis van zelfstudie en uitwisseling van ideeën met peers.


Thema's van het programmaPraktische informatie:

  • Peers4Parents ouder gespreksgroep, acht tweewekelijkse sessies.
  • Startdatum: In overleg.
  • Het boek van James T. Webb is inbegrepen bij het programma en zal tijdig toegestuurd worden. Hiervoor vragen wij u uw adresgegevens aan ons door te geven. 
  • De kosten voor 8 bijeenkomsten bedragen €475,- Voor vragen hieromtrent alsmede betalingsmogelijkheden of vergoedingen kunt u met ons contact opnemen. Het bedrag moet minimaal 2 weken van tevoren overgemaakt zijn op bankrekening NL51 TRIO 0320 4481 26. Vermeld hierbij uw naam en dat het gaat om Peers4Parents ouder gespreksgroep.

 

Geschiedenis van Peers4Parents

 

Peers4Parents is een aanpak die in 1981 zijn oorsprong vindt in de VS onder de bezielende leiding van James T. Webb. Webb startte in 1980 zijn studie naar de emotionele behoeften van hoogbegaafde (verder: HB) kinderen. De tragische aanleiding was de zelfmoord van een 16-jarige universiteitsstudent en de vergeefse zoektocht van zijn ouders naar ondersteuning. Tot dan toe was de gangbare opinie dat HB-kinderen het 'wel redden'. Hun intelligentie zou ervoor zorgen dat ze uiteindelijk goed terecht komen. Na publiciteit in de media bleek er een brede behoefte te leven bij ouders aan hulpbronnen en ondersteuning voor de sociale en emotionele behoeften van (hun) hoogbegaafde kinderen.

 

Tijdens zijn bestudering van het onderwerp merkt Webb dat veel HB-kinderen een diagnose in het autismespectrum krijgen. Hij ontwikkelt een visie op 'misdiagnoses' en constateert dat veel HB'ers een verkeerde diagnose krijgen. Het geeft aan dat HB-kinderen moeite hebben met de wereld om zich heen (en andersom) en dat het behulpzaam is als ouders hen kunnen ondersteunen.

 

Logisch gevolg was de oprichting van een stichting die - in de vorm van begeleide discussiegroepen (lotgenotencontact, in het Engels: peers) - ouders wegwijs maakt in de specifieke eigenschappen van hun kind en de verschillende manieren om daarmee om te gaan. Naast dit wetenschappelijk onderbouwd programma ontwikkelden Webb en consorten ook een train-de-trainer opleiding (Facilitator Training). Stichting Webb en Stichting Peers4Parents hebben deze opleiding en het programma in 2017 in Nederland geïntroduceerd en naar Nederlandse maatstaven vormgegeven.