Voor ouders door ouders


Tijdens tien P4P themabijeenkomsten ontdek je de kracht in jou als ouder. Dit zal bijdragen aan meer begrip en een betere relatie met je begaafde kind. Zo kun je - in verbinding met je kind en met school - als ouder nog meer betekenen voor je kind.

 

De moderatoren van deze bijeenkomsten, de HOE-ders, spreken vanuit eigen ervaring en zijn de aangewezen begeleiders van deze gespreksgroepen. Je leert van ervaringen van andere ouderparen en gaandeweg het programma neem je kennis van het boek "De begeleiding van hoogbegaafde kinderen" van James T. Webb, Ph.D.

 

Uniek aan de oudergespreksgroepen is dat we je als ouder ondersteunen in het vinden van je eigen, persoonlijke manier om je kinderen emotioneel te begeleiden. Je vindt empowerment, zodat je vanuit je eigen kracht naast je kind kunt staan. Inschrijven via het contact formulier.

 

Wil jij ook positief opvoeden en vaardigheden ontwikkelen die onderlinge relaties binnen het gezin èn het algemeen welbevinden van alle gezinsleden versterken? Download hier de flyer.

Thema's
Herken je dit bij jouw kind(eren)?

• buitengewoon intens en gevoelig

• snel, nieuwsgierig, innovatief

• perfectionistisch

• snel verveeld op school

• veel energie, ondernemend

• lijkt soms chaotisch en/of ongeorganiseerd

• hoge verwachtingen van zichzelf en/of anderen

• sterke cognitieve vaardigheden en emotioneel snel uit balans

• moeite met leren ondanks zijn/haar (vermoedelijke) begaafdheid

• moeite met het vinden van vrienden bij leeftijdsgenoten

Positief ouderschap

Peers4Parents oudergespreksgroepen bieden een veilige ruimte voor het delen van ideeën en strategieën en geven ondersteuning in een ontspannen sfeer, begeleid door SENG getrainde facilitators. Stichting WEBB ondersteunt het initiatief Peers4Parents


SENG-aanpak

Supporting the Emotional Needs of the Gifted

Peers4Parents is een aanpak, gebaseerd op het SENG programma, dat in 1981 zijn oorsprong vindt in de VS onder de bezielende leiding van James T. Webb. Webb startte in 1980 zijn studie naar de emotionele behoeften van hoogbegaafde (verder: HB) kinderen. De tragische aanleiding was de zelfmoord van een 16-jarige universiteitsstudent en de vergeefse zoektocht van zijn ouders naar ondersteuning. Tot dan toe was de gangbare opinie dat HB-kinderen het 'wel redden'. Hun intelligentie zou ervoor zorgen dat ze uiteindelijk goed terecht komen. Na publiciteit in de media bleek er een brede behoefte te leven bij ouders aan hulpbronnen en ondersteuning voor de sociale en emotionele behoeften van (hun) hoogbegaafde kinderen.

 

Tijdens zijn bestudering van het onderwerp merkt Webb dat veel HB-kinderen een diagnose in het Autisme Spectrum krijgen. Hij ontwikkelt een visie op 'misdiagnoses' en constateert dat veel HB'ers een verkeerde diagnose meekrijgen. Het geeft aan dat HB-kinderen moeite hebben met de wereld om zich heen (en andersom) en dat het behulpzaam is als ouders hen kunnen ondersteunen.

 

Logisch gevolg is de oprichting van de SENG-foundation, die in de vorm van geleide discussiegroepen (lotgenotencontact, in het Engels: peers) ouders wegwijs maakt in de specifieke eigenschappen van hun kind en de verschillende manieren om daarmee om te gaan. Naast dit wetenschappelijk onderbouwd programma ontwikkelen Webb en consorten ook een train-de-trainer opleiding (Facilitator Training). Stichting Webb en Stichting Peers4Parents halen deze opleiding en het programma in 2017 naar Nederland. De eerste opleiding van Nederlandse Facilitators is een feit.

Download
Flyer Peers Parents HOE.pdf
Adobe Acrobat document 1.1 MB