Onderwijs aan zeer makkelijk lerenden of hoogbegaafden; Een overzicht van de wetenschappelijke kennis.

 

de Heer, Willy; februari 2019; uitgeverij Eburon; ISBN: 9789463012355

Willy de Heer heeft in 2017 haar proefschrift geschreven Gelijkheid troef. Dit proefschrift heb ik ook

geprobeerd te lezen, maar het is een dik boek. Dit maakte het voor mij lastig om er doorheen te komen.

Willy de Heer had aangegeven dat ze bezig was met een publieksvriendelijke versie van haar proefschrift. Lees hier verder...

Uitzonderlijk Talent, Gids voor hoogbegaafden, uitvinders en andere vreemde vogels

Corten, Frans; 2019; Werk en waarde / BigBusinessPublishers;

ISBN: 9789491757846; Illustraties: Marije van der Sande & Gérard Schiphorst

 

Zoals altijd bekijk ik het boek: voor, achter, kaften, colofon, inhoudsopgave. Illustraties en motto vallen meteen op. Lees hier verder...