Kenmerken van Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafden kunnen op elke leeftijd andere kenmerken laten zien van hun hoogbegaafdheid, welke zich kan uiten in non-verbaal gedrag, maar ook in gesproken communicatie.

Dan is er natuurlijk ook nog een groot verschil tussen meisjes en jongens. Twee kinderen uit hetzelfde gezin kunnen beiden hoogbegaafd zijn (95% kans dat als een kind binnen een gezin hoogbegaafd is, de andere het ook is; broers en zussen schelen over het algemeen maar 5 punten op de IQ-schaal), kunnen dit op totaal verschillende manieren uiten.

Onderstaande site geeft een uitgebreid overzicht van de kenmerken gedurende de verschillende levensfasen, ook in combinatie met bijvoorbeeld dyslexie of autisme.


© Tekst Copyright HOE Hoogbegaafdheid Ondersteuning en Educatie