Het Model Duran

Yvonne Buijsen-Duran van Praktijk Hoogbegaafd in Roosendaal en bedenker van de methode 'Talent-Vaardig', sluit zich aan bij de meeste andere wetenschappers, maar heeft haar eigen visie ontwikkeld op hoe hoogbegaafdheid tot uiting komt.

 

Zij verdeelt de kenmerken van begaafdheid om te beginnen in wat zij noemt 'Hart-kenmerken' en 'Hoofdkenmerken', vergelijkbaar met het model van Kieboom. Zij refereert hier aan de overexcitabilities van Dabrowski, in plaats van aan Hoogsensitiviteit. Volgens Duran dekt de term hoogsensitiviteit de lading niet, daar waar Dabrowski met zijn overexcitabilities wel de extra alertheid van de hersencellen weet te beschrijven.

Intrinsieke motivatie noemt zij apart, in tegenstelling tot Renzulli die het als onderdeel van de essentie van hoogbegaafdheid noemt. Volgens Duran is het een factor die mede bepaalt in hoeverre de (aangeboren) hoogbegaafdheid tot uiting komt, net als faalangst, welke door Kieboom in een adem genoemd wordt met perfectionisme. 

 

Als alle omstandigheden voldoende de aanleg stimuleren en niet in de weg zitten, kan de potentie tot uiting komen en wordt er gesproken van een een 'goed-functionerend' hoogbegaafd iemand.

 

Illustratie: Praktijk Hoogbegaafd


© Tekst Copyright HOE Hoogbegaafdheid Ondersteuning en Educatie